• Azərbaycan
  • Русский
+99412 5139037 +99450 2732622 +99450732677

Услуги

ÖDƏNİŞLİ DƏRNƏKLƏRBAĞÇANIN ÖDƏNIŞİNƏ DAXILDIR

MƏKTƏBƏ HAZIRLIQ

MƏKTƏBƏ HAZIRLIQ

XARİCİ DİLLƏR

XARİCİ DİLLƏR

QİMNASTİKA

MƏNTİQ

DAMA-ŞAHMAT

DAMA-ŞAHMAT

АRT-DİZAYN

DÜNYA XALQLARININ ƏDƏBİYYATI

İDMAN

TEST-İMTAHAN

RƏQS

SRTİ

TƏSVİRİ SƏNƏT STUDİYASI

TƏSVİRİ SƏNƏT STUDİYASI

DRAM DƏRNƏYI

DİDAKTİKA

RİTMİKA

BARMAQLARLA OYUNLAR

КARATE

VİKTORİNALAR

FORTEPİANO

ESTAFETLƏR

KULTUROLOQİYA

ETİKA

ƏTRAF ALƏM

SAVAD TƏLİMİ

MUSİQİ

NİTQ İNKİŞAFI